Projekty z dotačních titulů

Šablony I- Moderní vzdělávání v MŠ Adamov

Název projektu: Šablony I- Moderní vzdělávání v MŠ Adamov

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001158

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem ve škole.

Z finančních prostředků v celkové výši 410 623,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Školní asistent MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ