O nás

Informace o mateřské školce Adamov

Personál tvoří 4 pedagogické pracovnice a 2 provozní zaměstnankyně:

Kamila Lukschová, ředitelka MŠ

Jana Roučková, jmenovaná ředitelka pro ekonomickou činnost po dobu nemoci

Mgr. Bc. Michaela Hanáková, učitelka

Mgr. Bc. Pavlína Grötschelová, učitelka

Mgr. Kristýna Kubů, učitelka

Jana Vilímová, kuchařka, školnice

Dana Pekárková, vedoucí ŠJ, uklízečka.

Účetnictví vede Jana Roučková.

Vzdělávací program tvoří pedagogové na svých pravidelných schůzkách, na které přinášejí nápady a postřehy z nastudovaných materiálů. Do tvorby se zapojují i provozní pracovnice (např. zdravé stravování).

Naše MŠ se nachází v obci Adamov v blízkosti krajského města České Budějovice. Obec nemá charakter typické vesnice, je to bývalá hornická osada s úzkými uličkami a malými domky. I toto se však mění, v poslední době se obec rozrůstá výstavbou několika desítek nových domů.

S tím také souvisí rozšíření naší MŠ z jednotřídní na dvoutřídní. Rekonstrukce a rozšíření probíhala ve dvou etapách. Na podzim roku 2004 se za provozu budovala nová třída. V létě 2005 se přestavovala kuchyň, tak, aby vyhovovala novým hygienickým zákonům a vyhláškám. Po dobu rekonstrukce jsme úzce spolupracovali s obcí a rodičovskou veřejností a při slavnostním otevření MŠ jsme děkovali za toleranci a ochotu pomáhat.

 

Mateřská škola se nachází v prvním patře budovy Obecního úřadu Adamov. V této budově v přízemí byla 4.12.1929 také zřízena úplně první mateřská škola v Adamově, měla jedno oddělení a byla součástí měšťanské školy v Rudolfově. Od roku 1929 má tedy MŠ v naší obci stálou tradici, jen na čas byla přestěhována do jiného objektu a pak zase navrácena zpět do budovy, ve které sídlí dodnes. V devadesátých letech minulého století uvažovala Obec Adamov o zrušení MŠ (proto také školku nijak nerozvíjela), ale díky rozhodnutí o nové výstavbě byla nakonec školka zmodernizována a rozšířena.

Nyní disponujeme dvěma třídami s umývárnami a toaletami, ložnicí, šatnou, kuchyní, dále je zde zázemí pro učitelky a provozní pracovnice. Za posledních 14 let byla školka kompletně vybavena novým nábytkem, podlahovými krytinami, pomůckami a hračkami pro děti. Kuchyň je pravidelně doplňována nádobím, náčiním a přístroji, v srpnu 2013 byla kuchyň vybavena novým nerezovým zařízením (mycí pulty, skříně s pracovní plochou). Školní zahrada, zahradní domek, dvorek a vstupní branka byly zrekonstruovány v uplynulých letech. Na podzim 2012 byla budova MŠ zateplena, byla provedena výměna oken a celá budova dostala novou fasádu.

Zahrada u MŠ je malá, z hygienických hledisek vyhovuje pro 20 dětí, v uplynulých letech byla vybavena novými herními prvky. Další zahrada je vzdálena asi 300 m od budovy

a nemá zatím vyhovující vybavení.

Kapacita mateřské školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do 2 tříd.