Plánované akce a události

Vítání léta aneb dětský den 2019

Dne 1. 6.2019 se bude konat tato jedna z největších kulturních akcí, kterou naše obec již tradičně pořádá se sousední obcí Hůry. Podrobnosti o programu a časovém harmonogramu, budou sděleny se včasným předstihem.