Územní plánování

Územní studie SO.6.A

"SO.6.A, Královský Vrch – Koniperk, Adamov" k.ú. Adamov u Českých Budějovic

textová část

B.1.ŠV

B.2.HLV

B.3.TI

B.4.MPV

B.5.KOO