ZO 2018-2022

Usnesení

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 20.12.2018

usnesení