ZO 2018-2022

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 20.2.2020

usnesení