ZO 2018-2022

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 12.12.2019

usnesení