ZO 2018-2022

Usnesení

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 28.5.2020

usnesení