ZO 2018-2022

Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 3.6.2019

usnesení