ZO 2014-2018

Usnesení

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 25. května 2015

zde