ZO 2014-2018

Usnesení

z 4. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 23. února 2015

zde