ZO 2014-2018

Usnesení

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 10. srpna 2016

usnesení