ZO 2014-2018

Usnesení

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 16. června 2016

usnesení