ZO 2014-2018

Usnesení

z 35. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 2. listopadu 2017

usnesení