ZO 2014-2018

Usnesení

z 34. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 23. října 2017

usnesení