ZO 2014-2018

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 10. prosince 2015

usnesení