ZO 2010-2014

Usnesení

z 36. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 19. března 2014

zde