ZO 2010-2014

Usnesení

z 34. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 27. ledna 2014

zde