ZO 2010-2014

Usnesení

ze 41. zasedání zastupitelstva obce Adamov, konaného dne 4. srpna 2014

zde