Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2014, o místních poplatcích

zde

příloha č. 1 vyhlášky